مقالات صادرات

مقالات واردات

بخشنامه تعیین گمرگ اصفهان به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ اصفهان به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

پیرو بخشنامه 175/1006455 مورخ 1400/8/3 موضوع احیاء گمرکات تخصصی ترخیص پارچه ، بدینوسیله گمرک اصفهان بعنوان گمرک اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه با رعایت مفاد بخشنامه پیروی و رعایت کامل مقررات تعیین می گردند .

سازمان : گمرک جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شماره :  ۱۴۰۱/۶۲۰۶۰۸
بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ اصفهان به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *