بخشنامه های حائز اهميت مابه التفاوت هاي نرخ ارز ( پیوست شماره 13 )

بخشنامه های حائز اهميت مابه التفاوت هاي نرخ ارز ( پیوست شماره 13 )

(تأخير در ارائه اسناد حمل، ٢٨,٠٠٠ ريال به ازاي هر دلار، تغيير گروه كالايي از يك به دو و خودرو)

 

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ٣٠٨٧٤٠/ ٩٦ به پيوست تصوير فرم تعهدنامه پذيرش مورد نوسانات و تغييرات نرخ ارز در ارتباط با استفاده از روش حواله ارزي مرتبط با واردات كالا ارسال ميگردد. مقتضي است قبل از انجام حواله ارزي نسبت به اخذ تعهدنامه مزبور از واردكنندگان اقدام و در سوابق مربوطه نگهداري و ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

متن بخشنامه

بدينوسيله تأمين ارز جهت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات كالا و خدمات به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك با رعايت مقررات ارزي به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1- تأمين ارز از طريق سيستم بانكي جهت واردات كالا و خدمت به كشور اعم از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد خدماتي با انجام ثبت خدمت نزد بانك عامل، امكانپذير ميباشد.

تبصره 1: در صورتي كه بانك عامل امكان انتقال وجه را نداشته با شد، آن بانك ميتواند از خدمات صرافي خود و يا ساير صرافي هاي مجاز استفاده نمايد.

تبصره 2: در صورتي كه ارز واردكننده از محل صادرات خود و يا ساير صادركنندگان تأمين شده باشد، بانك موظف به كنترل پروانه هاي صادراتي اعم از كالا يا خدمت از طريق “سامانه مديريت ارز حاصل از صادرات” خواهد بود.

2- واردات كالا و خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت مقررات بخش اول مجموعه مقررات ارزي ميسر و در همين ارتباط رفع تعهد ارزي منوط به ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا و يا اصل صورتحساب هاي قطعي انجام كار و ارائه تاييديه كارفرما (در موارد خدماتي) است.

3- در صورت عدم درخواست انتقال ارز از طريق بانك عامل توسط واردكننده، استفاده از روش ثبت برات اسنادي بدون تعهد، الزامي است. در اين موارد ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا به بانك عامل جهت ايفاي تعهد ارزي ضروري ميباشد. آن بانك ميبايست در اين خصوص تعهد لازم و وجه التزام مقرر در بند “ي” بخش اول مجموعه مقررات ارزي را از واردكننده دريافت نمايد.

4- ثبت سفارش به منظور واردات كالا به سرزمين اصلي از مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به صورت ريالي بوده و تأمين و انتقال ارز براي آن مجاز نميباشد.

تامین ارز بابت واردات

5- تأمين ارز بابت واردات خدمات حداكثر تا سقف ٩٠٠,٠٠٠ يورو يا معادل آن به ساير ارزها به شرط اخذ تاييديه وزارتخانه ذيربط ميسر خواهد بود. درخصوص موارد بيش از سقف مذكور اخذ تاييديه اين بانك نيز الزامي مي باشد.

تبصره : درخصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي منوط به اخذ تاييديه سازمان مسئول منطقه مربوطه خواهد بود.

6- گشایش اعتبار اسنادی دیداری در چارچوب نامه عمومی شماره 97/322260 مورخ 1395/10/11 فاقد موضوعیت بوده و امکان پذیر نمیباشد.
7- در موارديكه ارز مربوط.به حواله قبل از تاريخ ٢١ صادرگرديده.و اسناد حمل در مهلت.مقرر به بانك عامل ارائه.شود، نرخ ارز تسويه، همان نرخ ارز تأمين شده است. چنانچه اسناد.مزبور پس از مهلت.مقرر واصل گردد، پذيرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت اين بانك و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاريخ تحويل اسناد.حمل به بانك عامل (درصورت افزايش نرخ ارز) خواهد بود.

تبصره 1 : در موارديكه ارز مربوطه به نرخ مبادله اي توسط اين بانك تأمين، ليكن حواله صادر نگرديده باشد، حداكثر شش ماه.از تاريخ تأمين ارز مي بايستي اسناد حمل به آن بانك ارائه شود و دراين صورت.نرخ ارز تأمين شده ملاك تسويه خواهد بود.

در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت.مزبور پذيرش اسناد منوط به موافقت.اين بانك و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمين ارز تا تاريخ ارائه اسناد حمل به بانك عامل (درصورت افزايش نرخ ارز) خواهد بود. درصورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذكور آن بانك موظف است ارز مربوطه را به اين بانك برگشت دهد.

تبصره 2 : كليه مابه التفاوت هاي دريافتي بايستي به حساب اين بانك واريز گردد.

8- تأمين ارز بابت باقيمانده كليه اعتبارات اسنادي.گشايش يافته و بروات اسنادي ثبت شده قبل از ١٣٩٧ به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك مي باشد.

تبصره : براي اعتبارات اسنادي / بروات اسنادي مدت دار كه به مقصد مناطق آزاد تجاري – صنعتي ١٣٩٧/١/ و ويژه اقتصادي گشايش / ثبت گرديده اند، چنانچه سررسيد پرداخت آنها بعد از تاريخ ٢١ باشد؛ تأمين ارز پس از انجام ثبت خدمت در بانك عامل امكانپذيرخواهد بود.

9- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه تعريف ارز متقاضي مندرج در مجموعه.مقررات ارزي كان لم يكن قلمداد مي گردد.

10- محل تأمين ارز شامل ارز حاصل ازصادرات كالا و خدمات، خريد از بانك، حساب ارزي واردكننده مي باشد.

تبصره: تأمين ارز بابت ورود موقت براي پردازش توسط شركت هاي توليدی پس از انجام ثبت.سفارش از محل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات و حساب ارزي واردكننده مي با شد. در ساير موارد طبق قوانين و مقررات مربوطه.خواهد بود.

11- در صورت هرگونه مغايرت بين مفاد اين بخشنامه و ساير بخشنامه ها و نامه.هاي عمومي قبلي اين بانك، مفاد اين بخشنامه ملاك عمل.خواهد بود.

 

متن مقررات واردات سال 1401

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها