مقالات صادرات

مقالات واردات

تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵  

تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵  

تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی 

پیرو بخشنامه های منتهی اظهارنامه های صادراتی به بخشنامه شماره 1644043 مورخ 99/12/27 و همچنین بخشنامه های محرمانه مربوطه، موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج کالاهای صادرات قطعی، مقتضی است موارد ذیل به صورت مستمر تحت پیگیری توأمان گمرکات مبدأ و مرز خروج اظهارنامه های صادراتی قرار گیرد:

  1. گمرکات مبدأ موظفند. نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کلیه ردیف های صادراتی اعلام خروج نشده (ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه 6/102/226067 مورخ 95/12/3 مرکز مبارزه با جرایم. سازمان یافته) مربوط به. سنوات قبلی (بخشنامه محرمانه منتهی به شماره 7/5/912/105/21610/م مورخ 99/7/30 ) اقدام و از نتیجه، این دفتر. را مطلع نمایند. (بدیهی است عدم پاسخگویی. به منزله اعلام خروج کلیه اظهارنامه های صادراتی سنوات قبل در آن گمرک می باشد.).

در ادامه می خوانید ..

  1. گمرکات مبدأ موظفند تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت .کلیه اظهارنامه های. صادراتی (ثبت خروج، ابطال. و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه 6/102/226067 مورخ 95/12/3 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته) مربوط به.سال جاری.اقدام و از نتیجه، این دفتر را.مطلع نمایند. (بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله اعلام خروج کلیه اظهارنامه های صادراتی سال جاری در آن گمرک می باشد.).
  2. لازم است گمرکات مبدأ صادرات در خصوص اظهارنامه های صادراتی، پس از انجام تشریفات صادرات، ظرف مدت حداکثر یک هفته .نسبت به پیگیری. اعلام خروج از مرز کالاهای صادراتی در سامانه. جامع امور گمرکیقدام و در صورت. عدم حصول نتیجه.و احتمال عدم. خروج کالا. در اسرع وقت نسبت. به استعلام از گمرک مرزی مربوطه اقدام و طی. رونوشتی، مراتب را جهت پیگیری به حوزه نظارت یا اداره کل.گمرکات استان متبوع منعکس نمایند و در مرحله بعد در صورتیکه ظرف مهلت تعیین شده (یک هفته تا ده روز) نتیجه لازم حاصل نگردید، مجدداً مراتب. را با تصریح سوابق. پیگیری های انجام شده از گمرک. مرزی مربوطه پیگیری و رونوشتی از مکاتبه را نیز به دفتر صادرات و دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند.
  3. گمرکات مرزی پس از وصول کالاهای صادراتی در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و خروج کالای هر حامل از مرز، نسبت به ثبت اعلام وصول حامل های مربوطه در سامانه.جامع امور گمرکی اقدام و پس از خروج کل محموله صادراتی از مرز بلافاصله نسبت به ثبت اعلام وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف و تسریع در پاسخ به مکاتبات گمرکات مبدأ صادراتی (در صورت استعلام) اقدام نمایند. با عنایت به مکاتبات متعدد گمرکات.مبدأ مبنی بر عدم پاسخگویی سریع و صریح گمرکات مرزی در خصوص پیگیری اعلام.وصول و خروج اظهارنامه های صادراتی، اعلام میگردد: گمرکات مرزی موظف اند در این خصوص همکاری های لازم را با گمرکات مبدأ مبذول نمایند.

 

 

تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵    

 

دانلود فایل بخشنامه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *