راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی

راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی

مقدمه :

عملیات تجارت خارجی: این بخش شامل فرآیندهای مربوط به اخذ شناسه فروشندگان خارجی، ثبت پیش فاکتور، اخذ.مجوزهای ورود و انجام ثبت سفارش میباشد. به منظور انجام مراحل ثبت سفارش از این قسمت استفاده کنید. در این قسمت میتوانید پیش.فاکتور خود را ثبت نمایید، به منظور .اطلاع از ضوابط .کالاهای ثبت شده آنرا استعلام..نموده.  درخواست مجوز خود را به سازمان صمت یا هر سازمان مجوزدهنده بفرستید و کارمزد ثبت سفارش را پرداخت و شماره 8 رقمی ثبت سفارش خود را دریافت کنید. به منظور ثبت پیش فاکتور به قسمت مدیریت پیش فاکتور مراجعه نمایید .

1) مدیریت پیش فاکتور

در این قسمت میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
ثبت پیش یک فاکتور جدید
استعلام ضوابط کالایی
ارسال درخواست مجوز به سازمان مجوزدهنده
درخواست یک ثبت سفارش
پرداخت کارمزد
دریافت شماره 8 رقمی ثبت سفارش

ثبت پیش فاکتور جدید

با انجام .کلیک مدیریت. « برروی. صفحه » پیش فاکتور. زیر به شما. نمایش. داده میشود:

با انجام .کلیک بر روی.گزینه (( پیش فاکتور جدید )) پنجره..زیر به منظور ثبت.اطلاعات. پیش فاکتور. به شما نمایش. داده میشود:

اطلاعات مالی

با کلیک روی گزینه. (( نوع فروشنده خارجی )) و انتخاب. ماهیت حقوقی یا. حقیقی 4 فیلد به صفحه اضافه می گردد

چنانچه. شناسه فروشنده خارجی. را میدانید آنرا وارد کنید و. جستجو را بزنید در صورت. صحیح بودن شناسه. وارد شده، نام. فروشنده، شماره ثبت.از و شماره.تلفن به صورت خودکار پر میشود . درصورتیکه شناسه را نمیدانید با کلیک بر روی پنجره (( جستجو )) با درج متن مورد نظر و جستجوی آن، فروشنده. خارجی موردنظر را انتخاب کنید:

چنانچه شناسه. فروشنده در لیست وجود ندارد برای ثبت آن به بخش (( استعلام   شناسه. فروشنده خارجی )) در  منوی. عملیات تجاری .خارجی مراجعه کنید. حال سایر اطلاعات پیش فاکتور را نیز وارد کنید و با کلیک برروی در (( بعدی )) وارد مرحله جدید شوید .

اطلاعات گمرکی و حمل و نقل

 • ابتدا بایستی نوع قرارداد را انتخاب کنید
 • با توجه. به نوع قرارداد انتخاب شده روش حمل. متناسب. با آن برای شما. نمایش داده میشود
 • با انتخاب. روش .حمل (کادر. قرمز تصویر فوق) و. زدن دکمه درج، روش .حمل در کادر پایین آن قرار میگیرد. برای حذف آن میتوانید از گزینه (( حذف )) استفاده کنید. حال مرز ورودی(متناسب. با روش حمل انتخاب. شده) و سایر. فیلدها نمایش داده میشود. بعد از تکمیل کلیه اطلاعات با انتخاب گزینه “بعدی” به صفحه بعدی بروید.

اطلاعات مالی و بانکی

 • با توجه به اطلاعات پیش فاکتور خود، فیلدهای این صفحه را تکمیل نموده و گزینه “بعدی” را انتخاب نمایید.

کالاهای پیش فاکتور

در این صفحه میتوانید از دو روش افزودن کالا از طریق فرم ثبت کالا (به صورت موردی) و نیز افزودن گروهی کالاها در عملیات تجارت خارجی  ( از طریق بارگذاری فایل اکسل) ، کالاهای پیش فاکتور خود را در سامانه ثبت نمایید.

با انتخاب گزینه “افزودن کالا” . در صورتی که شماره تعرفه 8 رقمی کالای خود را میدانید آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید در غیر اینصورت میتوانید با کلیک بر روی گزینه کالای ،(( جستجو )) موردنظر را براساس شماره تعرفه و شرح کالا و یا بر اساس.طبقه بندی، انتخاب کنید. در خصوص برخی کالاها نیاز است که فیلد “نوع مصرف” نیز مشخص شود. به عنوان مثال درصورتیکه که کالای. ثبت شده شما نیاز. به مجوز سازمان. غذا و دارو دارد. نوع « میبایست برای » مصرف.کالای خود گزینه “انسانی” را انتخاب کنید. پس. از ثبت تعرفه کالای خود، .سایر اطلاعات کالایی. را نیز تکمیل نموده و در نهایت را » ثبت « گزینه انتخاب نمایید.

تصویر پیش فاکتور

در صورت لزوم تصویر پیش فاکتور خود را بارگزاری کنید.

حال پیش. فاکتور جدید ایجاد شده. است، به مدیریت « بخش مراجعه » پیش فاکتور نمایید. در گام بعدی برای استعلام ضوابط کالایی به جزییات « قسمت و » پیش فاکتور استعلام « گزینه مراجعه » ضوابط نمایید.

جزییات پیش فاکتور

جزییات پیش فاکتور ثبت. شده، مشاهده. وضعیت پیش فاکتور، ابطال، کپی، ویرایش، استعلام. ضوابط کالایی و ارسال.درخواست. مجوز، ارسال. درخواست ثبت سفارش از این گزینه استفاده کنید.
به قسمت مدیریت پیش فاکتور بروید:

جزییات پیش فاکتور بر روی ((جزییات )) کلیک کنید :

قصد ثبت پیش فاکتور دیگری. مشابه با پیش. فاکتور فعلی دارید میتوانید. از آن پیش فاکتور. تهیه کنید. در صورتیکه پیش. فاکتور فعلی فعال باشد بایستی یکی از اطلاعات اصلی پیش فاکتور (شماره پیش فاکتور، تاریخ .پیش فاکتور، شناسه فروشنده خارجی، و کشور. ذینفع) را تغییر .دهید تا پیش.فاکتور کپی شده .ثبت شود. در صورتیکه که وضعیت پیش فاکتور ابطال.شده باشد.نیازی به تغییر. اطلاعات اصلی نمیباشد.

با توجه به سطح دسترسی انتخاب. شده فوق و دسترسی تعریف شده .برای نمایندگان سطح. پایینتر از شما، این پیشفاکتور برای آنها نیز قابل دسترس خواهد بود.

استعلام ضوابط

پس از آنکه مراحل ثبت پیش فاکتور. را به اتمام برسانید. میتوانید. پیش فاکتور را به منظور. اطلاع از ضوابط. کالایی استعلام نمایید. بدین منظور. بر روی گزینه (( استعلام ضوابط )) کلیک.کنید . بعد از استعلام مجوزهای.موردنیاز در قسمت. (( مجوزهای.مورد نیاز )) نمایش. دا ده .می شود .

درخواست مجوز

پس از استعلام ضوابط کالایی پیش فاکتور موردنظر نیاز به اخذ مجوز از .سازمانهای مجوزدهنده. داشته باشد، پیش فاکتور به (( استعلام شده )). تغییر وضعیت میدهد.

 1. در .صفحه جزئیات. پیش.فاکتور گزینه (( درخواست مجوز )) را انتخاب کنید
 2. در صفحه باز. شده اطلاعات اصلی. پیش فاکتور در بالای صفحه .و برخی اطلاعات. کالاهای پیش فاکتور .در قالب جدول نشان .دا ده. میشود. با. انتخاب گزینه (( نمایش سازمان ها )). سازمانهایی که باید. مجوزشان. اخذ شود نشان. داده. میشود.
 3. به منظور الصاق پیوستهای. موردنظر برای ارسال. به سازمان مجوزدهنده .باید گزینه ای مشخص. شده است انتخاب. کنید. همچنین. جهت درج. کدهای 04 رقمی مجوزهایی که قبلاً از سازمان مجوزدهنده. دریافت کردهاید، باید. در مکان مشخص. شده کد 04 رقمی را برای. هر کالا- سازمان وارد. کرده و گزینه (( ثبت کد )) را انتخاب کنید . چنانچه .بخواهید کد 04 رقمی وارد شده.حذف شود، از گزینه (( حذف کد )) استفاده کنید. لازم به ذکر.است در.هربار اصلاح کد 04 رقمی حتماً گزینه (( ثبت کد )) باید انتخاب شود. تا اصلاح مورد نظر در سامانه ثبت شود.

در ادامه می خوانید …

 1. در این مرحله میتوانید برای هر کالا با انتخاب گزینه (( سازمان اختیاری )) سازمانهای دیگری را. برای ارسال درخواست اخذ مجوز به فهرست سازمانها اضافه کنید.
 2. در نهایت به منظور ارسال. درخواست اخذ. مجوز به سازمانهای. مجوزدهنده و صحت. سنجی کدهای 14 رقمی (( ارسال درخواست )) را انتخاب کنید
 3. پس از انجام. این مراحل و دریافت.موفق اطلاعات .مجوزهای دارای کد. 04 رقمی، در صفحه.(( مدیریت مجوزها )) به ازای. هر کالایی. که درخواست.مجوز داده شده است یک ردیف. در جدول اضافه میشود. در این مرحله با ارائه. شماره پرونده به سازمان. مجوزدهنده، درخواست. اخذ مجوز. را پیگیری کنید.
 4. تا زمانی که. سازمان مجوزدهنده به درخواست. مجوز شما پاسخ دهد، پیش فاکتور .شما به (( منتظر مجوزها )) تغییر وضعیت می دهد .
 5. بعد از دریافت پاسخ سازمان مجوزدهنده با انتخاب گزینه ((جزییات )) در صفحه (( مدیریت مجوزها )) میتوانید جزئیات پاسخ سازمان مجوزدهنده را در قالب جدول مشاهده کنید

لازم به توضیح است (( نتیجه درخواست )) می تواند یکی از 4 مورد زیر باشد:

 • تأیید. شده
 • تأیید با شرایط خاص
 • خارج از محدوده اختیارات
 • رد. شده

درخواست ثبت سفارش

کالا نیاز به. مجوز نداشته. باشد پیش فاکتور به. وضعیت آماده. ثبت سفارش. منتقل میشود. در. این مرحله گزینه. (( درخواست ثبت سفارش )) را بزنید. و فیلدهای. نمایش. داده شده را تکمیل. نمایید و منتظر.دریافت پاسخ.از سازمان توسعه.تجارت بمانید. در.صورت تأیید. درخواست ثبت سفارش، وضعیت. پیش فاکتور به آماده ثبت سفارش تغییر. مییابد. درصورت پرداخت .کارمزد، پیش فاکتور به قسمت (( مدیریت ثبت سفارش )) منتقل می شوید .

مدیریت ثبت سفارش

پس از انجام ثبت سفارش و دریافت کد 8 رقمی ثبت سفارش. به منظور ویرایش، ابطال. و تمدید ثبت سفارش.به این قسمت مراجعه نمایید

توجه داشته باشید در سامانه جامع تجارت (( جایگزین یا اصلاحیه )) وجود ندارد و تنها. می توانید ویرایش.انجام دهید و در تمام مراحل بعدی چنانچه نیاز به انجام تغییری در سامانه دارید از گزینه (( ویرایش )) استفاده نمایید .

در منوی عملیات تجاری، گزینه مدیریت ثبت سفارش را انتخاب کنید. لیست ثبت سفارش های انجام شده. شما در این قسمت. قابل مشا هده است.

با کلیک روی گزینه (( جزئیات )) میتوانید جزییات ثبت سفارش را مشاهده نمایید. به منظور ویرایش، ابطال و تمدید ثبت سفارش بر روی گزینه. مربو ط کلیک. کنید

توجه. داشته باشید در صورت. ویرایش.ثبت سفارش، پیش. فاکتور شما به. منظور کارشناسی مجدد به سازمان.توسعه تجارت. فرستاده. میشود..

مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها