مشاورین حقوق بین الملل

مشاورین حقوق بین الملل : یکی از مهم ترین موضوعات در تجارت خارجی انعقاد قراردادهای تجاری و همچنین پیگیری قضایی و حقوقی پروژه های تجای می باشد که ریسک های زیادی را برای شرکتها ایجاد می کند . امضا یک قرارداد می تواند عواقب خطرناکی را برای یک شرکت داشته باشد بخصوص اینکه این قراردادها معمولا به زبان انگلیسی می باشد و اصطلاحات دارای تعاریف متعدد هستند.  در این راستا وب سایت آیکسپورت مشاورین فعال  این حوزه  در ایران و کشورهای هدف صادراتی شناسایی نموده و به شما معرفی خواهد نمود. 

داشتن دانش و تجربه کافی و همچنین اشراف به تمامی موضوعات مرتبط حقوقی و آشنایی با زبان انگلیسی از جمله شاخص های انتخاب این مشاورین  می باشد .

وب سایت آیکسپورت از تمامی مشاورین و وکلا بین المللی دعوت به همکاری می نماید . 

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .