مهلت پرداخت کارمزد ثبت سفارش از ۷ روز به ۱۵ روز افزایش یافته است

مهلت پرداخت کارمزد ثبت سفارش مهلت پرداخت کارمزد ثبت سفارش : مهلت پـرداخت کارمزد ثبت سفارش از ۷ روز به ۱۵ روز افزایش یافته است. به اطلاع می رساند، پس از تغییر وضعیت پرونده به آماده پـرداخت کارمزد ، تنها ۱۵ روز فرصت دارید تا کارمزد مربوطه را پرداخت نمایید. در صورت اتمام مهلت ۱۵روزه […]

پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ کاربرد عملی مفهوم تسهیل تجاری

پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی؛ کاربرد عملی مفهوم تسهیل تجاری حمید گل محمدی در سال‌های اخیر، تجارت جهانی تغییرات و نوسانات زیادی را تجربه نموده است. افزایش حجم تجارت، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، قوانین جدید تجاری، تغییر الگوها و بازیگران عرصه تجارت، مدل‌های جدید لجستیکی و زنجیره تامین، توسعه شبکه‌های تروریستی […]

فایل های آموزشی پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت آزمون حق العملکاری

بدینوسیله فایل های آموزشی “پنجره واحد تجارت فرامرزی” و “سامانه جامع امور گمرکی”به عنوان منابع آزمون در اختیار اعضای محترم قرار داده می شود. توجه داشته باشید فایل های با پیشوند “دوراظهاری” متعلق به پنجره واحد و فایل های با پیشوند “سامانه جامع” متعلق به سامانه جامع امور گمرکی می باشد. جهت دانلود فایل ها […]