تحلیل بازار واردات کشورها

در این بخش از سایت به تفکیک ، به تحلیل و بررسی بازار واردات کشورهای مختلف می پردازیم. برای بررسی بازار واردات کشور موردنظر روی دکمه مرتبط کلیک کنید.

صادرات به هند

صادرات به هند صادرات به هند در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای وارداتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به هند می پردازیم. با ما همراه باشید. واردات کشور هند مجموع واردات کشور هند در سال ۲۰۱۷ ، ۴۱۷ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۱۱ مین واردکننده […]

صادرات به پاکستان

صادرات به پاکستان صادرات به پاکستان در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای وارداتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به پاکستان می پردازیم. با ما همراه باشید. واردات کشور پاکستان مجموع واردات کشور پاکستان در سال ۲۰۱۷ ، ۵۵.۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۴۷ مین واردکننده […]

صادرات به قطر

صادرات به قطر صادرات به قطر در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای وارداتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به قطر می پردازیم. با ما همراه باشید. واردات کشور قطر مجموع واردات کشور قطر در سال ۲۰۱۷ ، ۲۱.۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۶۷ مین واردکننده […]

صادرات به آلمان

صادرات به آلمان صادرات به آلمان   در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای وارداتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به آلمان می پردازیم. با ما همراه باشید. واردات کشور آلمان مجموع واردات کشور آلمان در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۰۸ تریلیون دلار بود که همین امر این کشور را به ۳ مین […]

صادرات به چین

آموزش صادرات به چین صادرات به چین در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به چین می پردازیم. با ما همراه باشید. واردات کشور چین مجموع واردات کشور چین در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۵۴ تریلیون دلار بود که همین امر این کشور را به ۲ مین […]

تحلیل بازار وارداتی کشور افغانستان

بازار وارداتی افغانستان واردات افغانستان در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به افغانستان می پردازیم. با ما همراه باشید.     چک لیست مطالب واردات کشور افغانستان کشورهای صادرکننده به افغانستان کالاهای صادر شده به افغانستان از ایران و دیگر کشورهای جهان راهنمای تجارت کاربردی […]

تحلیل بازار واردات عراق

بازار واردات عراق واردات عراق در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی به عراق و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به عراق می پردازیم. با ما همراه باشید.     چک لیست مطالب فیلم آموزش راهنمای جامع تجارت عراق واردات کشور عراق کشورهای صادرکننده به عراق کالاهای صادر شده به عراق از […]

تحلیل بازار واردات کشور روسیه

بازار وارداتی کشور روسیه واردات کشور روسیه در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می پردازیم. با ما همراه باشید.   واردات کشور روسیه مجموع واردات کشور روسیه در سال ۲۰۱۷ ، ۲۲۱ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۱۹ […]

تحلیل بازار واردات کشور ترکیه

بازار وارداتی کشور ترکیه واردات کشور ترکیه در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای وارداتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به ترکیه می پردازیم. با ما همراه باشید. واردات کشور ترکیه مجموع واردات کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷ ، ۲۱۴ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۰ مین […]

صادرات به ژاپن

آموزش صادرات به ژاپن   صادرات به ژاپن   در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به ژاپن می پردازیم. با ما همراه باشید.   صادرات به ژاپن مجموع واردات کشور ژاپن در سال ۲۰۱۷ ، ۳۳۲ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را […]