سیاست و اقتصاد هند

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور هند سیاست و اقتصاد هند در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور هند می پردازیم.با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی هند اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است . هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به […]

سیاست و اقتصاد پاکستان

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور پاکستان سیاست و اقتصاد پاکستان در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور پاکستان می پردازیم.با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی پاکستان پاکستان کشوری در حال توسعه است که در جبهه های سیاسی و اقتصادی با چالش هایی رو به رو بوده […]

سیاست و اقتصاد قطر

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور قطر سیاست و اقتصاد قطر در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور قطر می پردازیم.با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی قطر اقتصاد قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی است که در بین داده های سال […]

سیاست و اقتصاد آلمان

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور آلمان سیاست و اقتصاد آلمان   در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور آلمان می پردازیم.با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی آلمان آلمان بخشی از اتحاد پولی منطقه یورو ( آبی تیره ) است ، و کشورهای آبی تیره تنها بازارهای […]

سیاست و اقتصاد چین

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور چین سیاست و اقتصاد چین در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور چین می پردازیم.با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی چین اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است . بر اساس […]

سیاست و اقتصاد افغانستان

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان سیاست و اقتصاد افغانستان در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان می پردازیم. با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی افغانستان اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ های چندین دهه از هم پاشیده بود ؛ تا آن که از سال ۱۹۹۵الی […]

سیاست و اقتصاد عراق

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور عراق سیاست و اقتصاد عراق در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور عراق می پردازیم. با ما همراه باشید. محیط اقتصادی عراق اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است . حدود ۹۵ درصد از […]

سیاست و اقتصاد روسیه

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور روسیه سیاست و اقتصاد روسیه در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور روسیه می پردازیم. با ما همراه باشید.   ————-    سیاست و اقتصاد روسیه   ————-   محیط اقتصادی روسیه از نظر همکاری تجاری و اقتصادی ، کشورهای حوزه ” منا […]

سیاست و اقتصاد ترکیه

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه سیاست و اقتصاد ترکیه در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه می پردازیم.با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی ترکیه اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود . […]

سیاست و اقتصاد ژاپن

تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور ژاپن سیاست و اقتصاد ژاپن در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور ژاپن می پردازیم. با ما همراه باشید.   محیط اقتصادی ژاپن ژاپن با جمعیتی حدود ۲۸/۱۲۸ میلیون نفر ، از لحاظ اقتصادی در رده ی سومین اقتصاد بزرگ جهان بر مبنای […]