لیست وبینارهای آموزشی و کاربردی صادرات

وبینار صادرات ، فایل های صوتی و ویدیویی است که در آن متخصصان و بازرگانان به بیان دیدگاه ها و نکات آموزشی می پردازند. شرکت در آین دوره های آموزش صادرات بسیار مفید است زیرا شما می تواند از آخرین تحلیل ها و اطلاعات کاربردی ارائه شده استفاده نماید. ما در سایت آیکسپورت به صورت مستمر لیست وبینارهای آموزش صادرات را بروز رسانی می نماییم.

شما می توانید از طریق قسمت ارسال نظرات در هر بخش با متخصصان ما در ارتباط باشید ، همچنین می توانید از طریق بخش ” مشاوران امور صادرات ” با متخصص و مشاور موردنظر خود در تماس باشید.

برای اطلاع از ” برگزاری وبینار صادرات ” موارد زیر را مشاهده نمایید.

 

رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان / ﻣﻘﺮرات ارزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع تعهدات ارزی و اهمیت مصوبات ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۲۲ فرودین ۹۷ الی ۳۰ تیر ۹۹ : ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﻔﺘﻪ ای ﻣﻘﺮرات ارزی، واردات و ﺻﺎدرات از ۲۲ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۳۹۷ و وﺳﻌﺖ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات، ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ […]

تحلیل روند صدور کالای ایرانی

مصاحبه مسعود کمالی اردکانی، سرپرست معاونت توسعه بازار ، سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص روندهای صادراتی ایران با ویژه نامه روزی روز ملی صادرات روزنامه اعتماد.