آموزش سامانه شناسه کالا

آشنایی با شناسه کالا و کدهای داخلی – IRC – IVC – GTIN – IMEI – VIN

شناسه کالا و کدهای IRC – IVC – GTIN – IMEI – VIN شناسه کالا و کدهای IRC – IVC – GTIN – IMEI – VIN : با راه اندازی سامانه شناسه کالا امکان مدیریت فرآیند تجارت و موجودی کالای داخل کشور فراهم میشود. بر این اساس صرفه جویی کلان اقتصادی شفافیت آماری و محسبانی […]

راهنمای سامانه شناسه کالا

راهنمای سامانه شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ایران راهنمای سامانه شناسه کالا ، جهت معرفی گام های ذیل در سامانه جامع تجارت ایران تهیه گردیده است. ۱ . ثبت نام در سامانه۲ . ورود به سامانه۳ . تعیین نقش کاربر۴ . ثبت کالای جدید۵ . کپی درخواست۶ . درخواستهای در گردش۷ . جستجوی کالا۸ . […]

ساختار GTIN

GTIN خانواده‏ای از ساختارهای داده‏ای GS1 (EAN.UCC) را توصیف می‏کند که ۱۴ رقم را به کار می‏گیرد و در حال حاضر به طور گسترده‏ای به شکل بارکد مورد استفاده قرار می‏گیرد. البته می‏تواند به صورت های مختلف دیگری نیز از قبیل RFID به کار رود و به شکل انواع مختلف دیتا کریرها رمز شود. GTIN […]

ضرورت سامانه شناسه کالا

ضرورت سامانه شناسه کالا ضرورت سامانه شناسه کالا را در مقاله زیر بررسی نمایید.   درباره سامانه جامع تجارت بیشتر بدانیم :   پشتیبانی سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت راهنمای سامانه جامع تجارت   درباره سامانه شناسه کالا بیشتر بدانیم :   سامانه شناسه کالا راهنمای سامانه شناسه کالا   در سال‏های اخیر ، […]

معرفی سامانه شناسه کالا

سامانه شناسه کالا سامانه شناسه کالا و مطالب مرتبط به آن را در زیر مطالعه کنید آدرس سامانه شناسه کالاها : http://www.cid.ntsw.ir طبق بند ذ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شناسه کالا به این صورت تعریف شده است: کدی چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات […]

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : الف ) قانون : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن. ب ) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع […]