آموزش سامانه شناسه کالا

آشنایی با شناسه کالا و کدهای داخلی – IRC – IVC – GTIN – IMEI – VIN

شناسه کالا و کدهای IRC – IVC – GTIN – IMEI – VIN شناسه کالا و کدهای IRC – IVC – GTIN – IMEI – VIN : با راه اندازی سامانه شناسه کالا امکان مدیریت فرآیند تجارت و موجودی کالای داخل کشور فراهم میشود. بر این اساس صرفه جویی کلان اقتصادی شفافیت آماری و محسبانی […]

راهنمای سامانه شناسه کالا

راهنمای سامانه شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ایران راهنمای سامانه شناسه کالا ، جهت معرفی گام های ذیل در سامانه جامع تجارت ایران تهیه گردیده است. ۱ . ثبت نام در سامانه۲ . ورود به سامانه۳ . تعیین نقش کاربر۴ . ثبت کالای جدید۵ . کپی درخواست۶ . درخواستهای در گردش۷ . جستجوی کالا۸ . […]

ساختار GTIN

ساختار GTIN ساختار GTIN : GTIN خانواده ‏ای از ساختارهای داده‏ای GS1 (EAN.UCC) را توصیف می ‏کند که ۱۴ رقم را به کار می‏ گیرد. کد GTIN شناسه کالا برای اطمینان از تقلبی نبودن آن است و در حال حاضر به طور گسترده‏ ای به شکل بارکد مورد استفاده قرار می‏ گیرد. البته می ‏تواند […]

ضرورت سامانه شناسه کالا

ضرورت سامانه شناسه کالا ضرورت سامانه شناسه کالا را در مقاله زیر بررسی نمایید.   درباره سامانه جامع تجارت بیشتر بدانیم :   پشتیبانی سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت راهنمای سامانه جامع تجارت   درباره سامانه شناسه کالا بیشتر بدانیم :   سامانه شناسه کالا راهنمای سامانه شناسه کالا   در سال‏های اخیر ، […]

معرفی سامانه شناسه کالا

سامانه شناسه کالا   سامانه شناسه کالا : طبق بند ( ذ ) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، شناسه کالا به این صورت تعریف شده است : کدی چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت […]

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : ماده ۱ ) در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :  قانون : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب […]