مجریان رویدادهای تجاری

شناسایی و استفاده درست از رویدادهای تجاری در حال برگزار درایران و کشورهای هدف صادراتی از قبیل اعزام هیات های تجاری – دعوت از هیات های تجاری – همایش های تجاری – نمایشگاه های خارجی ( اختصاصی یا تخصصی ) و همکاری موفق با مجریان رویدادهای تجاری یکی از مهم ترین  دغدغه های صادرکنندگان و تمامی فعالین اقتصادی به منظور ورود حرفه ای و کم هزینه به کشورهای دیگر می باشد .   در این راستا وب سایت آیکسپورت شرکتهای فعال  این حوزه  در ایران و کشورهای هدف صادراتی شناسایی نموده و به شما معرفی خواهد نمود. 

دارا بودن مجوز برگزاری و همچنین برنامه ها و تبلیغات گسترده مجریان در کشور هدف از عوامل مهم بر برگزاری یک نمایشگاه حرفه ای می باشد

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .