در این بخش ما تمامی قوانین مرتبط به صادرات و واردات و تجارت را از قبیل ( قانون تجارت – آیین نامه امور گمرکی و … به شما معرفی خواهیم کرد . شما می توانید در این بخش به آخرین اصلاحیه ها قوانین و بخشنامه های مرتبط به قانون ها دسترسی داشته باشید

ماموریت اصلی وب سایت آیکسپورت ارایه جامع و کاربردی تمامی اطلاعات مورد نیاز شما برای یک تجارت موفق و امن می باشد .