سامانه نیما

سامانه نیما ( سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ): بازرگانان درخواست‌های غیربانکی خود را برای تأمین ارز در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند سپس این درخواست به شکل خودکار به این سامانه منتقل می شود و سپس این درخواست برای صرافی ها قابل مشاهده می شود.

سامانه یاد شده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده ای که تمایل به ارائه خدمات دارد ، بتواند در بستری سالم و رقابتی ، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد . این سامانه در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است.

 

شماره پشتیبانی سامانه : ۲۷۴۷۱۰۱۰

برای مشاهده آخرین قوانین و مقررات و همچنین مطالب آموزشی مرتبط با سامانه ، به بخش زیر مراجعه کنید.