سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

فهرست پرسش های هدیه و سوغات

فهرست پرسش های متداول در خصوص هدیه و سوغات

هدیه و سوغات و فهرست پرسش های متداول در خصوص آن

هدیه و سوغات هر ایرانی در هر سال تا چه میزان کالا و با چه شرایطی بدون پرداخت سود و حقوق و عوارض گمرکی می تواند به عنوان هدیه و سوغات از خارج کشور داشته باشد ؟

هر شهروند حداکثر تا سقف 50 دلار کالا به شرط آن که جنبه تجاری نداشته باشد و به صورت هدیه و سوغات و بدون پرداخت حقوق گمرکی ( حقوق ورودی گمرکی ) و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقدر می تواند در طول سال به عنوان هدیه و سوغات از خارج از کشور کالا دریافت و از گمرک ترخیص نماید .

هدیه و سوغات ایرانیان مقیم خارج از کشور در هنگام ورود به چه صورت و چه مدت می توانند خودرو شخصی خود را وارد کشور نمایند ؟

ایرانیان مقیم خارج در صورتی که برای اتومبیل خود کارنه دو پاساژ داشته باشند که برای ایران معتبر بوده و مهلت قانونی مندرج در آن منقضی نشده باشد و نیز شش ماه آخر اقامت آنان در خارج از کشور به طور متوالی باشد می توانند در هنگام ورود خودرو خود را به مدت سه ماه به صورت ورود موقت به همراه خود وارد نمایند و
در صورت ضرورت و نیاز به تمدید آن قبل از انقضای مهلت اولیه به مدت سه ماه دیگر نیز از اتومبیل خود در ایران استفاده نمایند. بدیهی است در پایان مهلت مذکور خروج از کشور اتومبیل را بایستی به همراه خود از کشور خارج نمایند .

 

مقررات صادرات و واردات خودروهدیه و سوغات اداره گمرک در چه صورتی به اعتراض صاحب کالا نسبت به ارزش استنباطی گمرک ترتیب اثر خواهد داد و چه مرجعی به اعتراض مزبور رسیدگی خواهد کرد ؟

در صورتی که صاحب مال ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک اقدام به اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض هم در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است .

هدیه و سوغات آیا امکان صدور کالای خارجی به خارج از کشور هم وجود دارد ؟

بلی تا سقف 80 دلار می توان کالای خارجی را از طریق پست به خارج ارسال نمود .

هدیه و سوغات آیا مسافر می تواند در هنگام خروج از کشور فرش دستبافت به همراه خود خارج نماید ؟

بلی ،‌ بر اساس آخرین دستورالعمل گمرک ایران و در راستای رونق صنعت فرش دستبافت هر مسافر می تواند تا ۲۰ متر مربع فرش دستبافت در هنگام خروج به همراه خود خارج نماید . ( خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به کشورهای زیارتی عراق ، سوریه ، عربستان کماکان ممنوع است ) .

 

مقررات صادرات و واردات فرشهدیه و سوغات هرگاه کالایی در ظروفی وارد گردد که امکان تفکیک کالا از ظرف ممکن نباشد گمرک بر چه اساس حقوق وعوارض گمرکی را از کالای وارده وصول می نماید ؟

اگر ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد، ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق ماخذ بالاتر خواهد بود .

هدیه و سوغات در خصوص کسر دریافتی هایی که از طرف گمرک به صاحبان کالا ابلاغ می گردد ،‌ پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ کسر دریافتی آیا امکان اعتراض وجود دارد ؟

اگر صاحب کالایی پس از انقضای 30 روز از تاریخ اولیه اعتراض خود را تسلیم نماید ، رسیدگی به موضوع و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرکی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که صاحب کالا نسبت به تادیه مبلغ مورد اختلاف تا حصول نتیجه اقدام نماید.

هدیه و سوغات کالایی که به عنوان خروج موقت اظهار شده در صورتی که ظرف مهلت مقرر به کشور وارد نشود در چه صورتی قاچاق تلقی می گردد ؟

در صورتی که صدور قطعی کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت ممنوع یا مشروط باشد و در عدم برگشت کالا سوء نیت باشد،‌ مطابق بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی موضوع از مصادیق قاچاق می باشد.

هدیه و سوغات مسئولیت از بین رفتن یا کاهش کالای موجود در انبار های اختصاصی با چه مرجعی است؟ وظیفه صاحب مال در صورت بروز اتفاقات مزبور چیست ؟

در صورت کاهش، از بین رفتن، آسیب دیدگی و هر گونه خسارتی به کالا در انبارهای اختصاصی، مسئولیتی متوجه گمرک نبوده و صاحب مال مکلف است در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه را به طور کامل بپردازد . ( ماده 48 ق.ا.گ )‌

هدیه و سوغات در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعرفه صحیح کالای خود را نداند، چه باید بکند ؟

صاحب کالا باید قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست کتبی و ارائه اسناد مالکیت و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوطه ضمن پرداخت هزینه های آزمایش و تعرفه بندی، از رئیس گمرک محل استعلام و پس از دریافت پاسخ کتبی و حصول اطمینان از تعرفه کالا نسبت به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید . ( ماده 99 آیین نامه اجرایی
قانون امور گمرکی )

هدیه و سوغات اولین وظیفه موسسات حمل و نقل هنگام ورود کالا در قابل گمرک چیست ؟

موسسات حمل و نقل مکلف اند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم کالای وارداتی را به ضمیمه مانیفست و اظهارنامه ( اظهارنامه گمرکی ) اجمالی به گمرک تسلیم کنند . ( ماده 17 ق.ا.گ )

هدیه و سوغات از نظر گمرک چه کسی صاحب کالا شناخته می شود ؟

کسی که نسخه اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و توسط بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا آنکه اسناد مهر شده مزبور بنام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد . ( تبصره 1 ماده 14 ق.ا.گ )

هدیه و سوغات ارزش کالای وارداتی که ماخذ پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قرار می گیرد،‌ چگونه تعیین می شود ؟

ارزش کالای وارداتی عبارت است از بهای سیف به اضافه کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و حق استفاده از امتیاز و نیز کلیه هزینه های دیگر که تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی به آن تعلق می گیرد .‌ ( ماده 10 ق.ا.گ )

پکیج صفر تا صد آموزش جامع صادرات شامل 17 فصل می باشد. علاقه مندان میتوانند تمامی فصول آموزش جامع صادرات را از طریق لینک زیر دانلود نمایند.

دانلود پکیج آموزش جامع صادرات

 

هدیه و سوغات در چه صورت مهلت توقف کالا در گمرک قابل تمدید است و به چه مدت ؟

در موارد استثنایی که به تشخیص گمرک ایران عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف مدت چهار ماه مذکور،‌ معلول علل موجهی باشد،‌ گمرک می تواند مهلت مقرر را به تقاضای کتبی صاحب کالا حداکثر تا چهار ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تمدید کند. ( تبصره 2 ماده 22 ق.ا.گ )

هدیه و سوغات اغلب کسانی که کالای آنها توسط نیروی انتظامی به ظن قاچاق کشف می شود پس از مراجعه به گمرک سوال می کنند که چگونه است که مشابه کالای آن ها در بازار فراوان یافت می شود ولی کسی معترض آن ها نمی شود ؟

وظیفه نیروی انتظامی کشف و برخورد با کالا هایی است که به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده اند و وظیفه گمرک رسیدگی به پرونده هایی است که نیروی انتظامی در خصوص موارد مذکور تشکیل و به گمرک تحویل می دهد،‌ می باشد .

هدیه و سوغات چرا مدت ها طول می کشد تا پس از صدور حکم برائت در مواردی که کالا توسط سازمان جمع آوری به فروش رسیده وجه حاصل از فروش مسترد شود ؟‌

متاسفانه مورد مذکور واقعیت دارد و طی مراحل امر استرداد حاصل فروش طولانی است در این خصوص تدابیری اندیشیده شده است که انشاالله اجرا خواهد شد .

هدیه و سوغات هزینه های گمرکی چیست و و برای چه نوع خدماتی تعیین و دریافت می شود ؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ،‌ انبارداری ،‌ آزمایش و تعرفه بندی ،‌ بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین و دریافت می شود .‌ ( ماده 2ق.ا.گ )

هدیه و سوغات اشخاصی که حکم برائت از دادگاه گرفته اند ولی تحویل کالا به آن ها مستلزم استعلام قابلیت مصرف یا استفاده از کالای مذکور ازمراجع ذیصلاح قانونی می باشد،‌ سوال می کنند چرا حکم دادگاه بلاقید اجرا نمی شود ؟

احکام برائت صادره از مراجع ذیصلاح قضایی در واقع موضوع قاچاق بودن کالا را منتفی می کند . لذا استفاده و مصرف در داخل کشور از کالای موضوع حکم می بایستی پس از تایید مراجع صالح مثل اداره نظارت بر مصرف مواد دارویی و غذایی و انرژی اتمی، شرکت مخابرات و … مقدور خواهد بود. بدیهی است در صورت
عدم تایید یا کالا قابل مرجوع نمودن از کشور می باشد و یا بایستی معدوم گردد.

هدیه و سوغات آیا ممکن است با پرداخت جریمه ( منظور پرداخت حقوق سود وعوارض است )‌

کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف و تحویل گمرک می شود در رسیدگی های گمرک چنانچه قاچاق بودن آن ها محرز شود گمرک برابر مقررات در خصوص آن ها اقدام خواهد نمود و حداقل آن ضبط کالا می باشد و در صورتی که ظن قاچاق مرتفع شود کالا بدون دریافت هیچ گونه وجهی به صاحب آن مسترد خواهد شد.

 

برای مشاهده مقررات صادرات و واردات جدید و تعرفه های گمرکی به لینک زیر مراجعه نمایید

کتاب مقررات صادرات و واردات

مقاله تعرفه گمرکی / تعرفه واردات کالا به ایران

 

هدیه و سوغات در مواردی که مدارک و اسناد مثبته گمرکی ارائه می شود متاسفانه مندرجات اسناد و مدارک خصوصاً پته ها به دلیل این که به صورت اجمالی قید شده است، کالا قابل تطبیق نمی باشد،‌ لذا مرتباً سوال می شود مگر این اسناد توسط گمرک صادر نشده چرا مورد قبول واقع نمی شود ؟

به تعدد در جهت رفع نواقص پته ها ( پته گمرکی ) و پروانه های صادره با گمرکات ذیربط مکاتبه شده است که مشخصات دقیق در پته ها و سایر اسناد قید تا در مواقع ضروری به توان به آن استناد کرد. متاسفانه گاهاً این نواقص دیده می شود که مسلماً باید به طور مستمر تذکرات را داد تا به مرحله مطلوب نزدیک شد البته بعضی مواقع هم تعدد درج مشخصات و اقلام زیاد مشکلاتی را فراهم می کند.

هدیه و سوغات چرا زمان رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده طولانی است ؟

اسناد و مدارک ارائه شده جهت رفع ظن قاچاق کالا معمولاً توسط گمرکات مختلف کشور صادر شده اند که بررسی اصالت آن ها و سپس تطبیق مشخصات کالا و اسناد زمان مناسبی را طلب می کند.

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و مقررات ترخیص کالا به لینک زیر مراجعه نمایید.

قوانین ترخیص گمرکی

 

مطالب بیشتر

0 پاسخ

 1. سلام…..وقتتون بخیر…….من یه کیبورد تبلت به قیمت 140 دلار کانادا سفارش دادم تا خاله که کانادا زندگی میکنه برام بیاره…..آیا باید ایشون گمرک بده یا میتونه به صورت رایگان بیاره؟

  1. با عرض ادب و احترام
   مسافران می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالاهای مذبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.

 2. سلام وقت بخیر
  اگه کسی واسم هدیه بفرسته ارزشش تقریبا ۲۰۰$ باشه هزینه گمرک چه قدر میشه؟؟

 3. سلام می خواستم بدونم آیا امکان این هست که یکی از آشنایان یک لپتاپ از خارج کشور از طریق پست به داخل ایران ارسال کند و از گمرک رد بشود؟برای این کارچه باید کرد و آیا لازمه که لپتاپ قبل از ارسال باز و استفاده بشود ؟و آیا اگر در نهایت راهی برای ندادن گمرک وجود ندارد و حتما باید گمرک پرداخت شود هزینه گمرک برای یک لپتاپ ۹۰۰دلاری چقدر خواهد شد؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

  1. باسلام
   روال استاندارد مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و لیکن در بسیاری از موارد کالای شما مشمول عوارض گمرکی پستی می شود.
   کد تعرفه لپ تاپ ۸۴۷۱۳۰۱۰ است و تعرفه آن در حال حاضر ۲۶ درصد که مالیات بر ارزش افزوده هم به آن اضافه می شود
   برای آشنایی بیشتر با عوارض گمرکی لطفا مقاله زیر را مطالعه نمایید
   تعرفه گمرکی / تعرفه واردات کالا در ایران / حقوق ورودی دریافتی در گمرک چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *