پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

.

چه تخصص هایی نیاز داریم؟

هر فعالیتی که در حوزه بازرگانی اعم از صادرات و واردات و فروش داخلی بازرگانان و تولیدکنندگان نیاز داشته باشند را شما می توانید پیشنهاد کنید. تنها اطلاعات و زمینه های تخصصی و سوابق کاری خود را برای ما ارسال نمایید تا ما بهترین پیشنهادات را برای شما ارسال کنیم.

شما با اعلام تخصص ها و سوابق کاری و حوزه های فعالیتی خود می توانید در مخزن متخصصان سایت ثبت شوید. با ثبت اطلاعات شما در مخزن متخصصان پیشنهادات بازرگانان برای شما ارسال می شود.

دریافت کار از بازرگانان و تولیدکنندگان

کسب درآمدی ارزی و ریالی

کار با پرداخت ثابت یا ساعتی

.

فرم اطلاعات زیر را تکمیل کنید

در صورت هر گونه مشکل در ارسال پیام در بخش فوق، لطفا از طریق ایمیل زیر اقدام بفرمایید:

support@ixport.ir

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا