آخرین وضعیت اقتصاد و تجارت جهان و ایران

آخرین وضعیت اقتصاد و تجارت جهان و ایران نگارش مقاله توسط : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  پایان روند شتابنده رشد تجارت جهانی در فصل دوم 2021 پس از کاهش تبعات منفی شیوع بحران کرونا صادرات کالایی جهان در فصل دوم سال 2021 ، در حدود 0.9 درصد افزایش یافت و بیشترین رشد در آمریکای […]