اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتحادیه اوراسیا (نام کوتاه: EAEU) یک اتحادیه اقتصاد ی است که اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اورا سیا، در شرق اروپا هستند. قرارداد تشکيل اتحاديه اقتصاد ي اورا سيا در 29 مه 2014 (هشتم خرداد 1393) بين کشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جايگزين اتحاديه گمرکي اورا سيا شد و […]