تحول تجارت ایران و قطر در انتظار اقدامات عملی

تحول تجارت ایران و قطر در انتظار اقدامات عملی     ————-  مقدمه   ————– کشور قطر شبه جزیره کوچکی است که از غرب، شرق و شمال با آبهای خلیج فارس و از جنوب با عربستان هم مرز است. همچنین این کشور از راه آب با کشورهای نزدیک مانند ایران، بحرین و امارات در ارتباط […]