خبرنامه اقتصادی اقلیم کردستان عراق مرداد 1401

خبرنامه اقتصادی اقلیم کردستان عراق مرداد 1401 آخرین اخبار اقتصادی اقلیم کردستان عراق واصله از سرکنسولگری ایران در اربیل از هفته اول مرداد ماه سال 1401 در زیر به مخاطبین عزیز وب سایت آیکسپورت ارائه می گردد . در این خبرنامه آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی و همچنین روابط تجاری این.منطقه تحلیل و ارائه می […]