تهاتر مطالبه اشخاص متقاضی از شرکت برق با بدهی مالیاتی

تهاتر مطالبه اشخاص متقاضی از شرکت برق با بدهی مالیاتی پیرو مصوبه هیات وزیران مورخ 1400/08/09 در راستا قانون رفع موانع تولیدرقبت پذیری و ارتقا نظام مالی کشور مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور دانلود مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر بدهی […]

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص بازگشت ارز صادراتی

.ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص بازگشت ارز صادراتی ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص بازگشت ارز صادراتی : معاون سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به معاونت‌های مربوطه این سازمان، دستورالعمل شیوه برخورد با پرونده‌های مالیاتی صادرکنندگان را ابلاغ کرد. معاون سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به معاونت‌های مربوطه این سازمان ، دستورالعمل شیوه برخورد […]