مهلت تعيين شده جهت انتقال ارز

.مهلت تعيين شده جهت انتقال ارز بخشنامه بانک مركزی در خصوص مهلت های تعيين شده جهت انتقال ارز ، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمركی ورود و ترخيص كالا   سازمان : بانک مرکزیتاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹شماره : ۹۹/۳۹۴۸۱۵   متن بخشنامه : پیرو نامه های عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ، شماره ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ […]