مهم ترین برنامه گمرک در سال ۹۹ چیست

مهم ترین برنامه گمرک در سال ۹۹ چیست ؟ معاون وزیر اقتصاد. و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی. ایران در خصوص. مهم ترین. برنامه گمرک .در سال ۹۹ گفت: آن چیزی. که گمرک در سال. جاری به عنوان. برنامه هدف خود. قرار داده، افزایش بهره وری. در نیروی انسانی. با آموزش های. مستند، اصلاح رویه […]