بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل HEC۲۲۰ محصول شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل HEC۲۲۰ محصول شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به پیوست تصویرنامه شماره 60/267196 مورخ 1400/11/9 دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره 00/1065 مورخ 1400/10/29 شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات […]