قانون ورشکستگی عراق

قانون ورشکستگی عراق   قانون ورشکستگی کشور عراق فصل اول ماده 566 1)هر تاجری که قادر به پرداخت بدهی ناشی از عملیات تجاری خود نباشد ورشکسته محسوب و براساس حکم دادگاه، ورشکستگی خود را اعلام می نماید. 2)حکم ورشکستگی در صورت قرارگرفتن در وضعیت ورشکستگی صادر می گردد. بدون این حکم ، پرداخت دیون. به […]

گزارشي از بسته بندي در بازار عراق

گزارشي از بسته بندي در بازار عراق آشنایی بیشتر با کشور عراق  و بسته بندی در عراق تدوین شده توسط رایزن بازرگانی ایران در کشور عراق   مقدمه مردم عراق در طول حاكميت 30 ساله رژيم بعث در فضايي بسته به سر مي بردند و تعاملات بازرگاني اين كشور با دنياي خارج به جهت نوع […]

مقاله رتبه بندی کسب و کارها در کشور عراق

مقاله رتبه بندی کسب و کارها در کشور عراق نگارش دفتر مطالعات سازمان توسعه تجارت در این گزارش تعداد رویه ها ، زمان ، هزینه و حداقل سرمایه پرداخت شده برای یک شرکت برا مسولیت محدود کوچک تا متوسط ، برای راه اندازی و فعالیت رسمی در بزرگترین شهر تجاری مورد اندازه گیری قرار می […]