صادرات گل نرگس ( Daffodil )

آشنایی با مشخصات و فرآیند صادرات گل نرگس صادرات گل نرگس : گل نرگس از خانواده آماریلیس یا مارچوبه سانان است که هم خانواده هایی همچون گل نسرین، گل مریم، خورشیدی و آگاو دارد. نرگس گیاهی همیشگی است که از طریق کاشت پیاز رشد می کند. این گل، فنجانی. شکل است. و بسته به نوع. […]