بخشنامه فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه مسافر (ورودی و خروجی ) و شرح وظایف نمایندگان مستقر دانشگاههای علوم پزشکی در گمرکات 1401/02/26

بخشنامه فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه مسافر (ورودی و خروجی ) و شرح وظایف نمایندگان مستقر دانشگاههای علوم پزشکی در گمرکات 1401/02/26 بپیوست نامه شماره 01/200433/ص مورخ 1401/12/18 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به نامه شماره 664/95 مورخ 1401/2/5 اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص […]

کاهش ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال به یک درصد همانند کالاهای اساسی

کاهش ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال به یک درصد همانند کالاهای اساسی 1401/02/09 کاهش ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال به یک درصد همانند کالاهای اساسی با توجه به سیاست […]