شيوه نامه تخصيص يارانه سود تسهيلات صادراتی

شيوه نامه تخصيص يارانه سود تسهيلات صادراتی براساس اجراي توافق نامه في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان توسعه تجارت ) ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك توسعه صادرات ايران در خصوص تخصيص يارانه سود تسهيلات صادراتي در اجراي مفاد جزء ( 1) بند ( 1) تبصره ( 20 ) […]