فهرست تعرفه های مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات

فهرست تعرفه های مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات قابل توجه کاربران محترم تجارت فرامرزی؛     فهرست تعرفه های مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات     ✅ به اطلاع می‌رساند در راستای اجرایی شدن «مصوبات هشتمین جلسه.کارگروه نظارت و تخصیص ارز»، سابقه واردات بازرگانان در تعرفه‌های فایل اکسل (فهرست تعرفه‌های مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات) […]