تعرفه های مجاز استفاده شده از محل تامین «ارز از محل ارز خود و دیگران» و «از محل صادرات خود و دیگران»

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعرفه های مجاز استفاده شده از محل تامین «ارز از محل ارز خود و دیگران» و «از محل صادرات خود و دیگران» هر سال  تعرفه های مجاز استفاده از ارز خود و دیگران جهت واردات مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز تولید کنندگان تامین ارز واردات توسط سازمان توسعه تجارت و سازمان گمرک صورت می […]