مسیرهای گمرکی چگونه در سیستم تعیین می گردد

مسیرها.ی گمرکی چگونه در سیستم تعیین می گردد مسیرهای گمرکی چگونه در سیستم تعیین می گردد : سازمان گمرک گمرکات به دلیل کمبود امکانات و عدم امکان بازرسی فیزیکی کلیه کالاها از ماژول selective که برمبنای مدیریت ریسک کار می کند ، استفاده می کنند و دیگر نیازی نیست تک تک محموله های وارداتی را کنترل […]