راهنمای تعیین منشأ ارز

راهنمای تعیین منشأ ارز 1 -کاربرد تعیین منشأ ارز یکی از مراحل ترخیص کالا در مقررات تجارت، فرآیند تعیین منشأ ارز  است. برای تمام کالاهایی. که به صورت بانکی، بدون انتقال ارز ثبت. شده باشند، باید در سامانه . جامع تجارت اقدام به تعیین. منشأ ارز نموده و . جهت ترخیص کالا کد. رهگیری اعلامیه […]