راهنمای تمدید غیرحضوری گواهی الکترونیکی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] راهنمای تمدید غیرحضوری گواهی الکترونیکی برای تمدید غیرحضوری گواهی الکترونیکی، باید حتما توکنی که گواهی مورد نظر برای تمدید در آن قرار دارد و نرم افزار دستینه، بر روی سیستم شما فعال باشد. نکته: توجه داشته باشید که امکان تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی فقط برای آن دسته از کاربرانی که از اعتبار گواهی […]