معرفی سامانه جستجوی شناسه ارزش (TSC)

معرفی سامانه جستجوی شناسه ارزش (TSC) در مورد شناسه ارزش کالا ( TSC ) بیشتر بدانید کد TSC) Tariff specification code) یا همان شناسه ارزش کالا یک کد 8 رقمی است که 4 رقم اول آن در سراسر دنیا ثابت و 4 رقم بعدی آن توسط هر دولت مطابق ضوابط و شرایط هر کشور تعیین می […]