بخشنامه حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال ۱۴۰۱

بخشنامه موضوع حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال ۱۴۰۱ پیرو بخشنامه محرمانه شماره 71/5/912/105/10072/10303/11829/م مورخ 1401/4/11 موضوع لغو عوارض صادراتی محصولات پروتئینی و محصولات لبنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/130691 مورخ 1401/5/29 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1401/500/39293 مورخ 1401/5/22 معاون […]

حذف عوارض صادرات محصولات پروتئینی ( مرغ و تخم مرغ ) و محصولات لبنی ( شیرخشک صنعتی و خامه فله ای ) تا پایان سال

🔴 حذف عوارض صادرات محصولات پروتئینی ( مرغ و تخم مرغ ) و محصولات لبنی ( شیرخشک صنعتی و خامه فله ای ) تا پایان سال وزیر و صنعت ، معدن و تجارت طی نامه شماره ۴۱۹۸۵ تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرد 🔹 مصوبات جلسـه ( مـورخ ۱۴۰۱/۳/۴ ) ستاد تنظــیـم […]