شهریور 1400 رتبه بندی بازرگانان

 شهریور 1400 رتبه بندی بازرگانان   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : نسخه گذاری ویرایش شهریور 1400 رتبه بندی بازرگانان ابلاغ شد.   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده.اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.   به اطلاع‌ می رساند با توجه به به […]

رتبه بندی بازرگانان اردیبهشت 1400

 رتبه بندی بازرگانان اردیبهشت 1400   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : نسخه گذاری ویرایش اردیبهشت 1400 رتبه بندی بازرگانان ابلاغ شد.   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.   به اطلاع‌ می رساند با توجه به […]