راهنمای ویرایش درخواست تخصیص ارز

راهنمای ویرایش درخواست تخصیص ارز راهنمای ویرایش درخواست تخصیص ارز پس از ایجاد درخواست تخصیص ارز، این امکان وجود دارد تا در صورت نیاز درخواست تخصیص ارز را ویرایش و به سامانه جامع ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت  ارسال کنید. توجه کنید تنها زمانی میتوانید. درخواست تخصیص ارز خود را ویرایش کنید. که وضعیت […]