راهنمای پیامک های هشدار ( sms ) طرح ریجستری و توضیح هر کدام

راهنمای پیامک های هشدار طرح ریجستری ( سامانه همتا ) راهنمای پیامک های هشدار طرح ریجستری را به همراه توضیحات، در جدول زیر مشاهده نمایید.   جهت ثبت نام / ورود به سامانه همتا کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه همتا کلیک کنید.   راهنمای پیامک های هشدار طرح ریجستری   پیامک هشدار […]