توضیحات تکمیلی بخشنامه تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398

توضیحات تکمیلی بخشنامه تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 بخشنامه تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 به شماره 1400/410/25377 مورخ 1400/08/10 تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 تا آخر آذر ماه سال جاری صرفا در جهت تسهیل و مساعدت  صادرکنندگان […]

تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 تا پایان آذرماه سال جاری

تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 تا پایان آذرماه سال جاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 سازمان : سازمان توسعه تجارت ایران تاریخ : 1400/08/10 شماره : 1400/410/25377 فایل آموزشی رفع تعهد ارزی صادرات جهت استفاده از مشاورین حوزه رفع تعهد ارزی وارد شوید 

تمدید بند ۵ صورت جلسه پنجم و بند ۱۲ صورت جلسه چهاردهم مصوبه ساماندهی بازار ارز تا تاریخ ۹۷/۴/۱۵

مصوبه ساماندهی بازار ارز مصوبه ساماندهی بازار ارز را در بخشنامه زیر بررسی کنید.   درباره سامانه جامع تجارت بیشتر بدانیم :   پشتیبانی سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت راهنمای سامانه جامع تجارت   متن مصوبه سازمان : گمرکتاریخ :1397/04/10شماره :97/404137 پیرو بخشنامه های ردیف 36 ، 82 و 86 سال 97 با عنایت […]