رفع ممنوعیت صادرات پولت مرغ تخمگذار

رفع ممنوعیت صادرات پولت مرغ تخمگذار رفع ممنوعیت صادرات پولت مرغ تخمگذار : متن مصوبه شماره 60/187966 سازمان : وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ : 1398/07/10شماره : 60/187966   سازمان صنعت ، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 182030/60 مورخ 04/07/1398 مقام عالی […]