وظایف و پست های سازمانی وزارت صنعت،معدن و تجارت 1401/03/08

مجموعه وظایف و پست های سازمانی وزارت صنعت،معدن و تجارت 1401/03/08 بازگشت به نامه شماره 60/48525 مورخ 1401/2/17 موضوع ارائه تشکیلات پیشنهادی حوزه ستادی آن وزارت و پیرو ابلاغ نمودار سازمانی مربوطه طی نامه شماره 49429 مورخ 1400/09/13 و به استناد ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تشکیلاتی مورد عمل این سازمان، به […]

ساختار جدید وزارت صمت

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پس از 8 سال تلاش وزارت صنعت معدن و تجارت ساختار جدید خود را اجرایی نمود . با توجه به حجم عظیم تصمیم گیری و اقدامات مرتبط  در وزارت صمت آقای دکتر فاطمی امین ساختار پیشنهادی وزارت صمت را به سازمان استخدامی کشور اعلام نمود . در این ساختار معاونت های ذیل ایجاد گردید : […]