وزارت امور خارجه ایران

معرفی وزارت امورخارجه ایران وزارت امور خارجه یکی از مهم ترین و موثرترین نهادهایی در تمامی کشورها می باشد که مسئولیت تمامی روابط دیپلماتیک در سطح بین المللی زیر نظر این سازمان صورت می پذیرد. در کشور عزیزمان ایران وزارت امورخارجه از اهمیت بسیار بالایی برخودار است؛ چراکه علاوه بر رسیدگی به امور بین‌المللی کشور، سیاست […]

معرفی سامانه میخک

سامانه میخک  با هدف ارائه خدمات کنسولی نظیر  تقاضای پاسپورت و یا تمدید آن، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و تایید اسناد وکالت نامه به ایرانیان مقیم خارج از کشور راه اندازی شده است. همچنین تاثیر بسزایی در کاهش زمان و هزینه های کنسولی وزارت امور خارجه ایران داشته است. در این سامانه شما می توانید […]