معرفی فرآیند صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی

فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی : در سال های اخیر با گسترش فعالیت شرکت های صنعتی و بازرگانی در سطح بین المللی و لزوم ارائه خدمات مستقیم و عملیاتی به مشتریان و مصرف کنندگان در منطقه جغرافیایی کشورها قوانین و مقررات خاصی را جهت اعطاء نمایندگی و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور مقصد ابلاغ نموده […]