رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی

رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی 1400/04/01 ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی با شماره تعرفه ( تعرفه‌ گمرکی ) 10051000 اخذ مجوز معاونت امور زراعت جهاد کشاورزی و تاییدیه سیستمی موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال الزامی است. متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴/۹۷/۴۲۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ به پیوست تصویر نامه […]