صادرات بید قرمز ( Red Willow Tree )

آشنایی با مشخصات و فرآیند صادرات درخت بید قرمز صادرات بید قرمز : درخت بید قرمز در زبان لاتین با نام Red Willow Tree و با نام علمی Salix purpurea شناخته می شود. همانگونه که از نام آن مشخص است، این درخت از خانواده بیدیان و از انواع درخت بید است. درخت بید قرمز درخت […]