بخشنامه درخصوص بند «د» ماده ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل صادرات فرآورده های نفتی 1401/06/20

بخشنامه درخصوص بند «د» ماده ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل صادرات فرآورده های نفتی 1401/06/20 پیرو مفاد بخشنامه شماره ١٤٠١/١٢٣١٧مورخ ١٤٠١/١/٣١ دفتر حقوقی، موضوع ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصویر نامه شماره /٠١/٢٠١٨٦١ص مورخ ١٤٠١/٠٦/٠٢دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با […]

بخشنامه درخصوص واردات و صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی و بانکرینگ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 

بخشنامه درخصوص واردات و صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی و بانکرینگ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰  بخشنامه درخصوص واردات و صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی و بانکرینگ پیرو بخشنامه های واردات و صادرات فرآورده های نفتی منتهی به 161/1400/935394 مورخ 1400/7/19، بپوست تصویر نامه شماره م ب 10461/57 مورخ 1401/1/21 مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت […]

اعلام ضوابط و شرایط صادرات برخی فرآورده های نفتی

اعلام ضوابط و شرایط صادرات برخی فرآورده های نفتی ضوابط و شرایط صادرات برخی فرآورده های نفتی از قبیل پارافین ، وازلین ، گریس ، اسیدهای چرب به صورت پسماندهای روغن خوراکی ، سوخت تقطیری و هیدروکربن حاصل از ضایعات لاستیک و پلاستیک و هیدروکربن حاصل از خاک رنگبر   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : […]