بررسی لازم ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی

بررسی لازم ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص بررسی و اقدام لازم در رسیدگی به ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی از جمله انواع حبوبات در صورت عدم وجود سوابق همزمان در بانک اطلاعات ارزش طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۳۵۶۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ توسط مدیرکل دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ […]