بخشنامه صادرات سیمان و مشتقات شامل کلینکر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

بخشنامه درخصوص صادرات سیمان و مشتقات شامل کلینکر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ عدم شمول ضوابط صادرات مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک در خصوص صادرات سیمان و مشتقات شامل کلینکر سازمان :  گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شماره : ۱۴۰۱/۹۷۶۳۸۰   جهت مشاهده و دانلود فایل بخشنامه ساماندهی صـادرات سیمـان و کلینکر وارد […]

بخشنامه صادرات مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک 1401/06/02 

بخشنامه صادرات مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک 1401/06/02   بخشنامه صادرات مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک  پیرو بخشنامه های شماره ٣١٨/١٤٠٠/١٦٥٣٥٥٢مورخ ١٤٠٠/١٢/٢موضوع مواد معدنی موضوع ماده ٢١ قانون حفاظت از خاک و ١٢٤/٩٨/٦٦٦٤٤٦مورخ ١٣٩٨/٥/١٩موضوع ابلاغ قانون حفاظت از خاک، به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/١٢٦٦٥٩مورخ ١٤٠١/٥/٢٤ دفتر مقررات […]

عوارض جدید صادرات مواد معدنی

عوارض جدید صادرات مواد معدنی عوارض جدید صادرات مواد معدنی : نشست اعضای کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که روز گذشته برگزار شد در نهایت منجر به اعلام اصلاحیه‌های مطرح شده در عوارض صادرات مواد معدنی شد. اعضای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشوردر هفتادوچهارمین نشست ، انتقادات […]