دستورالعمل شاخص ها و ضوابط بسته بندی محصولات میوه و تره بار

ابلاغ دستورالعمل شاخص ها و ضوابط بسته بندی محصولات میوه و تره بار دستورالعمل شاخص ها و ضوابط بسته بندی محصولات میوه و تره بار در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. حمل و نقل محموله های صادراتی میـوه و تـره بار با کانتینرهای یخچال دار و شناور های سردخانه دار مشمول پرداخت یارانه های صادراتی می […]