بخشنامه ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

بخشنامه ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ پیرو نامه شماره 143/1401/687787 مورخ 1401/05/19 موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی، یه پیوست تصویر نامه شماره 60/146462 مورخ 1401/06/14 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/121743 مورخ 1401/5/18 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات محصولات تولیدی شرکت فولاد آلیاژی […]

بخشنامه ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

بخشنامه ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ پیرو نامه شماره 1401/107/487804 مورخ 1401/04/11 موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی، یه پیوست تصویر نامه شماره 60/121420 مورخ 1401/05/15 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/114303 مورخ 1401/5/5 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات محصولات تولیدی شرکت گروه پارس […]

بخشنامه ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

بخشنامه ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ پیرو نامه شماره 60/62113 مورخ 1401/03/03 به پیوست تصویر نامه شماره 60/84235 مورخ 1401/03/31 دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش کوره قوس ارسال و به اطلاع می رساند، صادرات واحدهای فهرست پیوست تا پایان شهریور ماه 1401 تمدید و نیازی […]

بخشنامه ساماندهی صادرات شمش فولادی (صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱)

بخشنامه ساماندهی صادرات شمش فولادی (صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱) پیرو بخشنامه شماره 335/1400/1725264 مورخ 1400/12/15 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 60/309817 مورخ 1400/12/25 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/307189 مورخ 1400/12/23 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت […]

ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی) ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی) ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ پیرو بخشنامه شماره 360/1400/1817387 مورخ 1400/12/28 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی به روش قوسی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/48282 مورخ 1401/2/17 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/48064 مورخ 1401/2/17 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت […]