فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( نساجی )

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( نساجی ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه نساجی، فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه نساجی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .    جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 (مواد معدنی غیرفلزی )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( مواد معدنی غیرفلزی ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه مواد معدنی، فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه مواد معدنی غیرفلزی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .    جهت ثبت نام […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( مواد معدنی فلزی )

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( مواد معدنی فلزی ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه مواد معدنی، فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه مواد معدنی فلزی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .    جهت ثبت نام / […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( ماشین آلات و خودرو )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( ماشین آلات و خودرو ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه ماشین آلات، فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه ماشین آلات و خودرو جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .    جهت […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( شیمیایی و سلولزی )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( شیمیایی و سلولزی ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه مواد شیمیایی، فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه شیمیایی و سلولزی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .    جهت ثبت نام […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( لوازم خانگی )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( لوازم خانگی ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه لوازم خانگی فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه لوازم خانگی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارایه می گردد .    جهت ثبت نام / ورود […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( دارو )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( دارو ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه دارو فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه دارو جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارایه می گردد .    جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( پتروشیمی و پایه نفتی )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( پتروشیمی و پایه نفتی ) قابل توجه تولیدکنندگان.و فعالین اقتصادی حوزه پتروشیمی فهرست.تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه پتروشیمی و پایه نفتی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .    جهت ثبت نام / […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( برق )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( برق ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه برق و انرژی فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه برق جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارایه می گردد .    جهت ثبت نام / ورود به […]

فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( برق )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال 1401 ( برق ) قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه برق و انرژی فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه برق جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارایه می گردد .    جهت ثبت نام / ورود به […]